LOI kids

LOI kids

LOI, één van de grootste online aanbieders voor cursussen en opleidingen, biedt ook de mogelijkheid om online te leren aan kinderen. Op LOIkidzz.nl kunnen kinderen leren typen en meer leren voor bepaalde schoolvakken, waar ze bijvoorbeeld minder goed in zijn. 

Leeftijden

Net als Squla richt LOI kids zich op online leren voor kinderen die op de basisschool zitten. Bij LOI kids is de doelgroep echter wel wat kleiner. Deze aanbieder biedt namelijk alleen spelprogramma's voor kinderen van groep 7 en groep 8. Het aanbod voor deze groep kinderen is wel erg breed. Zo zijn alle spellen om online te leren voor kinderen van groep 7 en groep 8 ook verkrijgbaar voor kinderen met dyslexie. 

Vakken

Bij LOI kids krijgen kinderen de kans om diverse vakken online te leren. Kinderen kunnen voornamelijk oefenen met taal en rekenen. Ze oefenen hiermee met online games. Ze krijgen les op het Superhelden Hoofdkwartier. De spellen en opdrachten vervullen is nodig om rampen te voorkomen. Dit prikkelt de kinderen om goed hun best te doen. Hoe beter ze werken hoe beter ze presteren op het Superhelden Hoofdkwartier, dus hoe verder ze in 'het spel' komen. Door opdrachten in deze spelomgeving te wikkelen, is het online leren voor kinderen zo effectief. Ze kunnen namelijk door hun hoge motivatie beter onthouden en sneller leren. 

Naast de schoolvakken online leren, kunnen kinderen ook leren typen met een programma op LOIkidzz.nl.

Online leren kinderen

Op LOIkidzz.nl kunnen kids dus de hoofdvakken goed onder de knie krijgen. Hebben ze dyslexie, dan kunnen ze toch nog in een leuke spelomgeving aan hun taal- en rekenvaardigheid werken. Kinderen kunnen ook op hoger niveau talen leren bij LOI. Talen die worden aangeboden zijn Engels en Spaans.   

Terug naar overzicht